פנטהאוזים קריית אונו

פנטהאוזים קריית אונו
טל. 5441*