הוד השרון

שלב מדה מתפלסת על מצע מדה-קל כתשתית לריצוף
טל. 5441*