בית בהרצליה

ריצוף פרקט על מצע מדה קל ומדה מתפלסת. צילום: גלעד רדט. אדריכלות: שירלי דן
טל. 5441*